A A A

Tomografia komputerowa trzustki (TK)

Tomografia komputerowa umożliwia bezpośrednie uwidocznienie trzustki oraz narządów sąsiednich. Do chwili obecnej jest to jedna z najbardziej skutecznych metod oceny stanu morfologicznego trzustki, o czym świadczą wysokie wskaźniki skuteczności rozpoznawczej: czułość 88-92% i swoistość 83-98%.